Try it Free
Trang Dương Hoàn
TRÁNG DƯƠNG HOÀN
Phục hồi sinh lý
Giá: $24.95
Order Now

Chính sách trả hàng

Mục tiêu của chúng tôi là làm quý vị luôn luôn hài lòng với tất cả các sản phẩm quý vị mua tại TrangDuongHoan.com. Nếu vì bất cứ lý do gì, quý vị không được hài lòng, xin quý vị cứ gởi trả sản phẩm lại cho công ty trong vòng 14 ngày sau khi quý vị đặt mua hàng.

Nếu quý vị cần gởi trả lại sản phẩm, xin vui lòng xem Chính Sách Trả Hàng bên dưới và gửi email cho chúng tôi tại: info@UltimateMaleVitality.com để được nhận số cho phép trả lại hàng (Return Authorization Number) và địa chỉ gửi hàng trả lại.

Chính Sách Trả Hàng

Trừ trường hợp TrangDuongHoan.com đã thực hiện lỗi lầm trong việc gởi hàng cho quý vị, cước phí vận chuyển gởi trả lại là trách nhiệm của khách hàng. Tất cả các sản phẩm gởi trả lại phải còn trong bao bì gốc và đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Sản phẩm phải  chưa mở và chưa sử dụng.
  • Sản phẩm phải còn nguyên trong bao bì gốc.
  • Số cho phép trả lại hàng (Return Authorization Number) phải được bao gồm.

Nếu có thể, xin quý vị vui lòng cho biết lý do trả lại. (Thông tin này không yêu cầu, nhưng ý kiến của quý vị giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và sự phục vụ của đội ngũ nhân viên.) Xin quý vị lưu ý cho rằng quý vị là người chịu trách nhiệm cho chi phí vận chuyển cũng như sự trở về an toàn của gói hàng.